02.08.1824 - Erstveröffentlichung An den Tod D 518

Schubert, Franz, Lied an den Tod D 518 (Tod, du Schrecken der Natur), mit Begleitung des Pianoforte, 20 kr. W.W.